loader
logo

Přihláška

Příjmení
Jméno
Den narození
Měsíc narození
Rok narození
Kategorie
Bydliště
Email
Telefon
KlubSouhlas s ochranou osobních údajů (GDPR) * Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (MK SPORT z.s.) moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese uvedených v sekci kontaktů
Back to top